نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک و لاستیک

july 15-18 ,2016

محل برگزاری : میانمار

http://www.myanmar-expo.com