نمایشگاه بین المللی قالب تزریق پلاستیک و دایکاست

نمایشگاه بین المللی قالب تزریق پلاستیک و دایکاست

july 28-31 , 2016

محل برگزاری : لهستان

http://www.eventseye.com