نمایشگاه بین المللی صنعت قالبسازی

نمایشگاه بین المللی صنعت قالبسازی

june 22- 26 ,2016

محل برگزاری : تایلند ، بانکوک

www.intermoldthailand.com