نمایشگاه شیت متال ورکینگ ۲۰۰۹

December 01-04, 2009

بزرگترین توزیع کنندگاه ماشین و تجهیزات جوشکاری ، تراشکاری ، اره نواری ، بورینگ ، اشین های جوش پلاستیک
ماشین های CNC ، ماشین های برش ، سنگ زنی ، برش لیزری و غیره
Blechexpo And Schweisstec 2009

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه شیت متال ورکینگ ۲۰۰۹

محل برگزاری

Stuttgart, Germany

دورنگار

+ ۴۹-۷۰۲-۵۹۲۰۶۲۰

تلفن

+ ۴۹-۷۰۲-۵۹۲۰۶۰

مسئول اجرائی

Martin Bock

سایت اینترنتی

http://www.blechexpo-messe.de/en/blechexpo

تاریخ شروع نمایشگاه

December 01-04, 2009

منبع:
http://www.blechexpo-messe.de