هشتمین نمایشگاه بین المللی قالب و قالبسازی

December 01, 2009

عنوان نمایشگاه

هشتمین نمایشگاه بین المللی قالب و قالبسازی

محل برگزاری

ویزبادن آلمان – Kurhaus, Wiesbaden, Germany

دورنگار

تلفن

+۴۹ (۰) ۲ ۴۱/۸۹ ۰۴-۱۵۹

مسئول اجرائی

Martin Bock

سایت اینترنتی

www.werkzeugbau-aachen.de

تاریخ شروع نمایشگاه

۰۱ December 2009

منبع:
www.werkzeugbau-aachen.de