07 اکتبر 15

قالب : نوعی از قالب در شکل ۳ نشان داده شده است . وقتی ساخت و تولید توسط فرایند ریخته گری است ، درنظر گرفتن قالب ضروری است .الگو در داخل قالب قرار گرفته و مواد قالب در اطراف آن فشرده شده است . قالب شامل دو قطعه می باشد ، قطعه درگ یا پایینی […]

05 اکتبر 15

فرایند ریخته گری فلزات یک قالب از بخش های هندسی مختلفی تشکیل شده است . سپس فلز مذاب در داخل قالب ریخته شده و قالب ، مواد را با توجه به شکل قالب نگه داشته و جامد می کند و فرایند ریخته گری فلزات شکل می گیرد .

© 1385 - کلیه حقوق این مجموعه طبق قوانین متعلق به پایگاه اطلاع رسانی قالب و قالبسازی (ایران ملد) می باشد و هر گونه استفاده از محتوای سایت فقط با درج لینک و ذکر منبع مجاز می باشد.طراحی سایت توسط فراکارانت