نمایش نرم افزار SolidCamدر نمایشگاه Euro Mold 2009 – یوروملد

سالید کم (SolidCam) اعلام کرده است که تمام قسمت های SolidCam 2008-R12 و ویژگی های مهم نرم افزار که در ورژن ۲۰۰۹ آن خواهد بود را در نمایشگاه یوروملد (Euro Mold 2009) که در تاریخ ۳-۶ دسامبر در آلمان شهر فرانکفورت برگزار خواهد شد نشان خواهد داد.

هر دو نرم افزار در نرم افزار SolidWorks 2009 به صورت یکپارچه قرار دارند.
این بدان معنی می باشد که کاربرهایی که از نرم افزار Solid works 2009 و کسانی که با نرم افزار SolidCam مسیر ابزار تولید می کنند می توانند از مزایای این نرم افزار ها به صورت کامل در نرم افزار SolidWorks 2009 استفاده نمایند.
سالید کم قرار است یک راه حل یکپارچه برای تولید الکترود صنعتی بر اساس همکاری مشترک با Manusoft نشان دهد.
این راه حل شامل Imold برای طراحی الکترود از Manusoft و الکترود ماشین کاری از SolidCam می باشد و عرضه آن برای قالبسازان برای تولید آسان و بیشتر این محصول خواهد بود.

ابتدای صفحه


منبع:
ترجمه:ایران ملد
Manufacturing talk