کنترل ماشین جهان

کنترل ماشین جهان
مدیر عامل
نوع فعالیتعامل فروش قطعات دستگاههای تراش وفرزcncتامین کننده قطعات یدکی اعم ازالکترونیکی مکانیکی هیدرولیکی پنوماتیک دستگاههای تراش وفرزکاری
تلفن22275246-7
دورنگار22271903
آدرس
وب سایت
ایمیل