گروه صنعتی فراز گامان

گروه صنعتی فراز گامان
مدیر عامل
نوع فعالیتارائه ،نصب وراه اندازی تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تلفن77634012
دورنگار77647523
آدرس
وب سایتwww.farazgaman.com
ایمیل