شرکت ماشین های هوشمند ایرانیان-ماهان

شرکت ماشین های هوشمند ایرانیان-ماهان
مدیر عامل
نوع فعالیتتولیدکننده انواع نمایشگروخط کش های دیجیتال برای ماشین های ابزار
تلفن66363055-6
دورنگار66363054
آدرس
وب سایت
ایمیل