مرکز بزرگ خدمات نمونه سازی و قالب سازی سریع

مرکز بزرگ خدمات نمونه سازی و قالب سازی سریع
مدیر عامل
نوع فعالیتقالبسازی تزریق پلاستیک سریع- قالبسازی به روش ریخته گری در خلا- نمونه سازی سریع به روش SLS
تلفن66028164
دورنگار
آدرس
وب سایت
ایمیل