فرآیند قالب

فرآیند قالب
مدیر عاملمحمدعلی آبی
نوع فعالیتطراحی، مشاوره و ساخت- طراحی و ساخت انواع قالبها و تولید قطعات صنعتی- تولید قطعات استاندارد قالب- خدمات CNC
تلفن66217390
دورنگار55252346-44198602,3
آدرستهران- بلوار معلم- چهارراه حسن آباد- پاساژ مروارید- طبقه 3- واحد 1
وب سایت
ایمیل