وایر کات آرین گستر

وایر کات آرین گستر
مدیر عاملمهندس امینیان
نوع فعالیتطراحی و ساخت قالبها، جیگ و فیکسچر، گیج و فرامین، سوپر دریل قطعات فلزی، فولادی و تنگستن کارباید- برش دقیق قطعات و قالبهای پروگرسیو- سنبه ماتریس، دوزه، اکستروژن، ابزارهای فرم، تنگستن
تلفن66796820
دورنگار
آدرس
وب سایت
ایمیل