تکنو فرز

تکنو فرز
مدیر عاملمحمود شایق
نوع فعالیتفرزکاری
تلفن۵۵۷۲۰۶۷۳
دورنگار
آدرسجاده قزوین – بین خیابان سلیمانیه و شهیدکاظمی (تیموری) – پ. ١۴۶۵
وب سایت
ایمیل