تکنیک

تکنیک
مدیر عاملمحرم ابراهیمی
نوع فعالیتتراشکاری فلزات
تلفن۳۳۱۷۶۴۷۸
دورنگار۳۳۱۷۶۴۷۸
آدرسبزرگراه بسیج – پشت دیوار بتنی – پ. ١۴٧
وب سایت
ایمیل