جنرال کار

جنرال کار
مدیر عاملواقف وکیل زاده
نوع فعالیتتراشکاری فلزات
تلفن۶۶۸۰۱۹۶۳, ۶۶۸۱۸۴۹۴
دورنگار۶۶۸۱۸۴۹۴
آدرسجاده قدیم کرج – کیلومتر ۴ – خ. فتح یازدهم – نبش گلبن ۵ غربی – پ. ١١
وب سایت
ایمیل