خدمات تراش استیل

خدمات تراش استیل
مدیر عاملبهروز علی آبادی
نوع فعالیتتراشکاری فلزات
تلفن۶۶۸۱۹۹۵۸
دورنگار۶۶۸۱۹۹۵۹
آدرسجاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – مجتمع تجاری پارس غدیر – پ. ٩
وب سایت
ایمیل