صنایع پیشرو

صنایع پیشرو
مدیر عاملواروژ هامپارسونیانس
نوع فعالیتتراشکاری فلزات
تلفن۷۷۵۴۳۶۲۲, ۷۷۵۷۷۵۵۳
دورنگار۷۷۵۴۳۶۲۲
آدرساجاره دار (خواجه نظام الملک) – خ. ١٠ متری ارامنه – پ. ١۵
وب سایت
ایمیل