کارخانه خداش

کارخانه خداش
مدیر عاملسیروس عرشی
نوع فعالیتتراشکاری قطعات بزرگ
تلفن۶۶۶۳۷۰۹۰~ ۹
دورنگار۶۶۶۲۹۸۸۱
آدرسقزوین – نرسیده به میدان شمشیری (سه راه آذری) – پ. ۳/۱۷۵۱
وب سایت
ایمیل