هیدرو فرز

هیدرو فرز
مدیر عاملعباس شایق
نوع فعالیتفرزکاری
تلفن۶۶۷۹۳۹۱۰~۱, ۶۶۸۰۹۰۸۰
دورنگار۶۶۷۹۳۹۱۲
آدرس
وب سایت
ایمیل