واروژ آبنوسیان

واروژ آبنوسیان
مدیر عاملواروژ آبنوسیان
نوع فعالیتتراشکاری فلزات
تلفن۶۶۷۹۳۹۱۰~۱, ۶۶۸۰۹۰۸۰,۷۷۳۳۲۷۰۹, ۷۷۳۵۴۳۴۵
دورنگار۷۷۳۵۴۳۴۵
آدرسامین (خاک سفید) – خ. زمرد – ک. ایمانی – پ. ٢
وب سایت
ایمیل