گروه مهندسی ساخت و تولید

گروه مهندسی ساخت و تولید
مدیر عاملمرتضی بیهقی
نوع فعالیتماشینکاری فلزات
تلفن۶۶۸۰۲۰۴۰
دورنگار۶۶۸۰۰۶۸۵
آدرسجاده قدیم کرج – ۶۵ متری فتح – فتح ١١ – نبش گلبن ١١ – پ. ٢٠٩ و ٢١١
وب سایت
ایمیل