آربی

آربی
مدیر عاملمغاک وارتومیان
نوع فعالیتتراشکاری فلزات
تلفن۷۷۳۲۷۳۳۷, ۷۷۳۲۴۵۴۵, ۷۷۳۴۶۲۶۲
دورنگار۷۷۳۲۷۳۳۷
آدرسجاده آبعلی – خ. سازمان آب – خ. پنجم شیدایی – ک. سوم جنوبی – پ. ٧
وب سایت
ایمیل