آشتیانی

آشتیانی
مدیر عاملرضا آشتیانی
نوع فعالیتتراشکاری فلزات
تلفن۰۲۲۱۲۴۸۶۵۲۲
دورنگار
آدرسجاده خاوران – عباس آباد علاقبند – شهرک صنعتی بهارستان – فاز ٢ – سالن ٨
وب سایت
ایمیل