ارتفاعی و پسران

ارتفاعی و پسران
مدیر عاملنصراله ارتفاعی
نوع فعالیتتراشکاری فلزات
تلفن۶۶۸۱۸۵۹۲
دورنگار۶۶۸۰۰۷۶۳
آدرسجاده قدیم کرج – کیلومتر ٧ – روبروی صنایع بسته بندی فلزی پارس
وب سایت
ایمیل