اشتاو صنعت

اشتاو صنعت
مدیر عاملمنصور یاحق
نوع فعالیتتراشکاری فلزات
تلفن۶۶۸۰۶۷۳۵, ۶۶۸۱۶۱۳۵
دورنگار۶۶۸۱۶۱۳۶
آدرسجاده قدیم کرج – ۶۵ متری فتح – فتح ١١ – نبش گلبن ۴ غربی – پ. ٩
وب سایت
ایمیل