کالای ابزار شبستری

کالای ابزار شبستری
مدیر عامل
نوع فعالیتفروش قطعات استاندارد قالب
تلفن66722734-66707690
دورنگار66717019
آدرس
وب سایتwww.kalayeabzar.com
ایمیل