شرکت ارس زنجان

شرکت ارس زنجان
مدیر عامل
نوع فعالیتتولید کننده قطعات استاندارد و پیش ساخته قالب
تلفن۰۲۴۱-۲۴۶۲۱۶۳-۷۲۹۵۵۱۶
دورنگار۰۲۴۱-۲۴۶۲۱۶۱
آدرسزنجان-کیلومتر ۱۸ جاده تهران
وب سایتwww.araszanjan.com
ایمیل