صنایع قالبسازی فورج پیشرو

صنایع قالبسازی فورج پیشرو
مدیر عاملناصر تفنگچی
نوع فعالیتطراحی و ساخت انواع قالبهای فورج، دایکاست، پلاستیک، باکالیت و قالبهای فلزی- ارائه خدمات فورج
تلفن36676966-36676862
دورنگار36675099
آدرس
وب سایت
ایمیل