شرکت صنعتی بهکار قالب ساوه

شرکت صنعتی بهکار قالب ساوه
مدیر عامل
نوع فعالیتطراحی و ساخت انواع قالب و قطعات صنعتی- تولید و پرسکاری قطعات فلزی
تلفن0255-4201175
دورنگار0255-4201175
آدرسساوه- بلوار آزادی- پشت کاوه بار
وب سایت
ایمیل