قالبسازی عمادی

قالبسازی عمادی
مدیر عاملحسن عمادی
نوع فعالیتساخت و تولید قالبهای صنعتی- ارائه خدمات تراش CNC و وایر کات
تلفن22501761
دورنگار22319147
آدرس
وب سایت
ایمیل