شرکت بهینساز قطعه

شرکت بهینساز قطعه
مدیر عامل
نوع فعالیتساخت قالبهای پلاستیک و بادی- ساخت قالبهای دایکاست و سنبه ماتریس- تولید قطعات پلاستیک- ارائه خدمات نقشه کشی و طراحی قالب
تلفن88520437
دورنگار
آدرس
وب سایت
ایمیل