قالبسازی مبنا

قالبسازی مبنا
مدیر عامل
نوع فعالیتطراحی و ساخت انواع قالبهای صنعتی و تولید قطعات در زمینه لوازم خانگی، بهداشتی، پزشکی، اکترونیک، خودرو، آموزشی، بسته بندی و...
تلفن0263-3856327
دورنگار
آدرس
وب سایت
ایمیل