آذین قالب جام

آذین قالب جام
مدیر عامل
نوع فعالیتطراحی و ساخت انواع قالبهای پیچیده، قالبهای شیشه ای و پلاستیکی
تلفن0511-5414062-3
دورنگار0511-5413327
آدرس
وب سایتwww.azinghaleb.com
ایمیل