آنا پلاست (CNC)

آنا پلاست (CNC)
مدیر عامل
نوع فعالیتساخت قالبهای تزریق پلاستیک
تلفن۵۵۰۰۱۹۴۶
دورنگار
آدرسرجایی – انتهای ١٣ آبان – صالح آباد شرقی – خ. ١۶ متری آلهر – پ. ١٨
وب سایت
ایمیل