قالبسازی امیر

قالبسازی امیر
مدیر عاملامیر هوشان فر
نوع فعالیتساخت قالبهای تزریق پلاستیک
تلفن۵۵۰۰۸۱۶۴
دورنگار
آدرسرجایی – پایین تر از خیابان ستاره – جنب آارخانه جهان گاز – پ. ۳/۵۴٩
وب سایت
ایمیل