ایران البرز

ایران البرز
مدیر عاملمحمدیوسف آقالر
نوع فعالیتساخت قالبهای تزریق پلاستیک
تلفن۰۲۸۲۲۲۲۰۴۲۸, ۲۲۳۱۹۹۹
دورنگار
آدرسقزوین – شهر صنعتی البرز – خ. بهداری – جنب هنرستان
وب سایت
ایمیل