برادران جهان شیری

برادران جهان شیری
مدیر عاملنقی جهان شیری
نوع فعالیتساخت قالب تزریق پلاستیک
تلفن۶۶۲۱۰۵۱۶
دورنگار
آدرسیافت آباد غربی – خ. معلم – نبش ۴۵ متری بهار – جنب گاراژ بنز قائم
وب سایت
ایمیل