برادران نژادی

برادران نژادی
مدیر عاملعباس غلام نژاد
نوع فعالیتساخت قالب تزریق پلاستیک
تلفن۳۳۷۰۶۴۶۲
دورنگار
آدرسخاوران – خ. امیرسلیمانی – پ. ۴
وب سایت
ایمیل