بهینه ساز قالب

بهینه ساز قالب
مدیر عاملشاروکین خنانشو
نوع فعالیتساخت قالبهای تزربق پلاستیک
تلفن۶۶۸۲۶۳۱۴, ۶۶۸۰۶۷۳۴
دورنگار۶۶۸۲۶۳۱۳
آدرسجاده قدیم کرج – ۶۵ متری فتح – فتح ١١ – بعد از خیابان گلبن ٨ – پ. ١۴
وب سایت
ایمیل