محمدابراهیم کیانی نژاد

محمدابراهیم کیانی نژاد
مدیر عاملمحمدابراهیم کیانی نژاد
نوع فعالیتساخت قالب تزریق پلاستیک
تلفن۷۷۸۲۲۸۰۹
دورنگار77822809
آدرسدماوند – خ. بخت آزاد (مهدی) – پ. 188
وب سایت
ایمیل