مابیک -برادران کیا

مابیک -برادران کیا
مدیر عاملباقرکیا
نوع فعالیتساخت قالب تزریق پلاستیک
تلفن۷۷۳۳۵۱۴۲
دورنگار
آدرسجاده دماوند – خ. سازمان آب – خ. پنجم شیدایی – ک. اول جنوبی – پ. ۱/١٢
وب سایت
ایمیل