نوین

نوین
مدیر عاملافشین خسروشعار
نوع فعالیتقالب سازی پلاستیک
تلفن۵۵۸۳۷۰۵۹, ۵۵۸۳۳۱۵۷, ۰۹۱۲۱۰۵۷۱۶۶
دورنگار
آدرسبزرگراه ساوه – خ. زمزم – خ. شهیدطاهری – پ. ١
وب سایت
ایمیل