کارگاه تهران متحد

کارگاه تهران متحد
مدیر عامل
نوع فعالیتقالب سازی پلاستیک
تلفن۶۶۸۰۵۵۱۲, ۶۶۸۰۵۱۳۴, ۶۶۸۰۵۵۳۲
دورنگار
آدرسجاده قدیم کرج – ۶۵ متری فتح – فتح ١١ – خ. گلبن پنجم شرقی – پ. ۶
وب سایت
ایمیل