گروه صنعتی باقرزاده

گروه صنعتی باقرزاده
مدیر عامل
نوع فعالیتقالب سازی پلاستیک
تلفن۷۷۳۳۲۲۹۹-۷۷۳۳۶۳۰۲
دورنگار۷۷۳۴۸۵۴۸
آدرسجاده آبعلی – خ. اتحاد – خ. دوم شرقی – پ. 5
وب سایتwww.bagherzadehco.com
ایمیلinfo@bagherzadehco.com