شرکت شیمی فرز ایران

شرکت شیمی فرز ایران
مدیر عامل
نوع فعالیتسازنده قطعات فلزی به روش ماشینکاری شیمیایی- سریع ترین روش تولید دقیق و ظریف قطعات فلزی تخت بدون قالب و پرس- ساخت توری های استینلس استیل
تلفن0711-8231848-8220828
دورنگار0711-8231848-8220828
آدرسشیراز- صندوق پستی 71955/491
وب سایتwww.ShimiFREZ.com
ایمیل