پولیش کاران

پولیش کاران
مدیر عاملمیرزائیان
نوع فعالیتپولیش قالبهای صنعتی با تجهیزات و دست ابزارهای نواپاکس- پولیش سطوح ناصاف و غیر هندسی- پرداخت سطوح فوق العاده کوچک، گوشه ها، لبه ها، شیارهای عمیق، منشورها، قطعات خودرو دگمه یا اشکال پیچیده
تلفن77331648
دورنگار
آدرستهران- جاده آبعلی- خیابان اتحاد- بلوار احسان- نبش کوچه امیر شرقی- جنب چلوکبابی قصر سعید- پلاک 39
وب سایت
ایمیل