قالب سازی و پولیش کاری محوبی

قالب سازی و پولیش کاری محوبی
مدیر عاملمهندس محبوبی
نوع فعالیتپولیش انواع قالبهای پلاستیک، شیشه، دایکاست و باکالیت- پولیش سریع قالب- بازسازی لبه های پریده و شکستگی ها - پر کردن حفره ها و ترکهای سطحی- رفع پلیسه و و له شدگی انواع قالبها و قطعات صنعتی توسط تکنولوژی پیشرفته جوش مقاومتی
تلفن0263-3654320-21
دورنگار
آدرستهران- جاده قدیم کرج- سه راه شهریار- شهرک سعید آباد- نرسیده به بانک کشاورزی- قالب سازی و پولیش کاری محبوبی
وب سایت
ایمیل