کارگاه جوشکاری ژرژ

کارگاه جوشکاری ژرژ
مدیر عاملژرژ
نوع فعالیتخدمات جوش قالبها و قطعات صنعتی- جوش قالبهای دایکاست به ویژه تزریق آلومینیوم با استفاده از روشهای علمی و مدرن
تلفن77350506
دورنگار
آدرستهران- جاده آبعلی- خیابان سازمان آب(نشوه)- بالاتر از شیدایی- کوچه ایرانا- پلاک 61
وب سایت
ایمیل