شرکت تلاش صنعت

شرکت تلاش صنعت
مدیر عامل
نوع فعالیتکالیبراسیون انواع ماشین های CNC
تلفن44906297-44906258
دورنگار
آدرس
وب سایتwww.tspcncmachinetools.com
ایمیل